divendres, 16 de juliol de 2010

Més enllà d’Àngels i dimonis

Els magnicidis no resolts; l’expansionisme desmesurat d'Estats Units per tot el planeta; les guerres injustificades de l'Iraq, conflicte palestí-israelià sense resoldre's. Què passa amb el nostre món? Quina destinació ens espera; cap a on ens duu? Vivim en un món de lliure desplaçament geogràfic i virtual, veloç obtenció d'informació, admirables eines per a l'acompliment. Però, som lliures? Els nostres carrers no són segures a cap hora; les converses i activitats estan intervingudes; estem perdent el concepte de la vida familiar; les nostres llars van deixar de tenir parets; la nostra ment es va fer transparent? La injustícia i el crim estan instal·lats en el poder. Però qui ens governen i quina fi persegueixen? Els investigadors del tema parlen de la gran conspiració mundial amb origen en l'objectiu dels Illuminati, societat secreta que es va desenvolupar en el si de les altres dues: l'antiga Rosacreu i Masoneria fundada en 1723. Els Illuminati, institució laica per al progrés de la humanitat, es va fundar en 1776 pel masón Adam Weishaupt amb la finalitat d'instaurar un nou ordre mundial: fi de les religions, propietats, governs i nacions (un sol imperi), fi de la família (unió lliure i educació comunal dels fills). Oficialment la secta va perdurar només 11 anys; però els Illuminati es van incrustar secretament en les primeres dues, especialment en la masoneria, i van persistir en el seu objectiu: dominar el món. D'acord a les investigacions pertinents, l’híbrid de masó amb Illuminati va obtenir el poder necessari per a orquestrar la Independència d'Estats Units i plasmar en el bitllet de dòlar la inscripció Novas Ordo Seculorum, és a dir, el primer plantejament del nou ordre mundial. Els Illuminati i masons van estar també involucrats en la Revolució Francesa (1879); les invasions napoleòniques; la independència de Mèxic (1810); la insurrecció dels desembristes a Rússia en contra de l'absolutisme zarista (1825) i el posterior magnicidi perpetrat en la persona del zar Alejandro II; també en la Revolució Socialista (1917) a Rússia; les guerres mundials, caiguda del mur de Berlín, perestróyka i l'ensulsiada d'Unió Soviètica. Però el més sorprenent és que, segons els documents, les tres guerres mundials apareixen planejades anticipadament pels Illuminati masònics, encara més, existeix la impressionant coincidència entre el seu pla i el resultat històric real. El pla apareix en 1871 en la carta -d'Albert Pike (fundador de Ku Kux Klan) a Guiseppe Manzini (preceptor de Guiseppe Garibaldi), tots dos alts membres dels Illuminati- que es conserva actualment en el Museu Britànic de Londres. Així, per a la Primera Guerra Mundial es planeja enderrocar el zarisme rus es va fer realitat històrica en 1917- i transformar aquest país en una fortalesa socialista per a destruir governs i afeblir religions realitzat en els anys trenta. Per a la Segona Guerra Mundial es planeja aprofitar les incompatibilitats entre el nazisme i el sionisme per a l'establiment de l'Estat Sobirà d'Israel a Palestina va ser assolit en 1948, enfortiment i expansió del socialisme en la postguerra es va propagar a diversos països d'Europa, Àsia i Amèrica formant-se el camp socialista. Per a la Tercera Guerra Mundial es va planejar la creació del nou ordre mundial per mitjà de les diferències entre el sionisme i l'Islam: la seva destrucció mútua i esgotament físic, mental, espiritual i econòmic d'altres nacions per involucrar-se en aquesta lluita guerres contra Afganistan i L'Iraq, conflicte palestí-israelià sense solució, amenaça d'Estats Units a Iran. Pel que fa a les característiques del nou ordre hi ha més. En 1954 es funda Club de Bilderberg, cercle dels amos del món, i posteriorment el G8, grup secret integrat pels països més poderosos del món Alemanya, França, Anglaterra, Itàlia, Canadà, Estats Units, Japó i des de 1997, Rússia. Des de llavors del club i del grup depèn la política global mundial, la designació de mandataris nacionals i la seva destitució per desobediència política. Per exemple, la tallant oposició a l'euro li va costar a Margaret Thatcher la carrera. En 1973 David Rockefeller funda Comissió Trilateral, l'així cridat consell de savis experimentats la finalitat dels quals és la creació del poderós bloc del primer món per a governar discretament les destinacions del segon i del tercer. Després del 11 de setembre del 2001 aquesta comissió va insistir en l'establiment d'un ordre internacional distint i, tot seguit, Bush es va proclamar líder universal de la democràcia i bel·ligerant mundial del terrorisme: neteja d'Afganistan i L'Iraq, revisions antiterrorisme per la CIA en els aeroports de Mèxic i altres països amb intervenció de converses telefòniques i Internet, etc. Aquesta és la llibertat ciutadana i la democràcia que ens oferix el nou ordre mundial En què acabarà la seva instauració? Segons el projecte dels Illuminati, seguirà la realització de la Tercera Guerra Mundial per a la destrucció total i simultània del cristianisme i de l'ateisme en nom d'acceptació de la doctrina pura de Llucifer com font de nova llum? S'imposarà aquesta llum a les ruïnes i els cadàvers o quedarà algú per a acatar-la? Regnarà Llucifer sobre el Món? O procedirà el que va anunciar l'Església a través del tercer secret de Fàtima: càstig diví per a la humanitat, unificació de tots els credos, ruïna de tots els països i els quals quedin, proclamaran novament a Déu Crist La cosa és que vivim el nou ordre mundial profetitzat per Adolf Hitler, Nelson Rockefeller, Jimmy Carter i els Bush, pare i fill.

2 comentaris:

Montserrat Llagostera Vilaró ha dit...

BON DIA:

La veritat es que hi han moltes sectes,

No he llegit aquest llibre.

Pro si vareig llegir va temps LOS PILARES DE LA TIERRA.

Que parlava de la construcció de las Catedrals i explicava que la paraula, masoneria, venia de maison, casa en francés, perque els arquitectes y construtorss es
reunian per parlar sobre les contruccions de las catedrals i temples.

Saps jo no penso massa en tot això, amb limito a ser voluntaria de Cáritas, estimar a les persones
animals i natura i amb poso a les mans de Dèu, el que tingui que vindre ja vindrá,

Una abraçada, Montserrat

J. F. Guíxols ha dit...

Montserrat:
Jo també vaig llegir "Els pilars de la terra", un molt bon llibre. Aquest tema de les diferents corrents ideológiques m'apassiona massa.